Trådløst Superbredbånd

Vi bygger fremtidens internett i Midtre Gauldal og Holtålen
Bestill

Kvotefritt

Med Trådløst Superbredbånd slipper du å bekymre deg over oppbrukte datakvoter og uforutsette kostnader.

Lysets hastighet

Trådløst Superbredbånd er superraskt og bygd på moderne teknologi som går med lysets hastighet.

Fast lav pris

Du betaler en fast, lav pris per måned. Dette gir deg forutsigbare kostnader knyttet til ditt abonnement.

Med Trådløst Superbredbånd fra oss får du høyhastighets internett for hele familien. Vi monterer en antenne på husveggen din som mottar trådløse signaler fra en av våre basestasjoner. Internettet er raskt nok til at hele familien både surfer, snapper og streamer samtidig! Du har ubegrenset datamengde og betaler en fast lav pris per måned.

Dekningsområde

For å kunne få Trådløst Superbredbånd må det være helt fri sikt mellom boligen din og en av våre basestasjoner, og boligen må være innenfor en rekkevidde på 4-5 kilometer.

Støren har vi to basestasjoner på Frøset og en på Hallråna.

I Soknedal har vi basestasjoner på Hugaas, Storliberga, Holtbrautsberga, Holte, Skainseter og Grubba.

Singsås har vi basestasjoner på Aunbakken og Våttåsen.

I Ålen har vi basestasjoner ved Ålen stasjon, Graftås og Egga.

 

Uforpliktende bestilling

Er du usikker på om du er innenfor dekningsområdet? Dersom det viser seg at vi ikke kan levere så påløper det ingen forpliktelser eller kostnader. Du kan trygt legge inn en bestilling og vi tar kontakt med deg for å avklare mulig leveranse og eventuelt avtale montasjetidspunkt.