Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvilke og hvordan Midt IT samler inn, bruker og oppbevarer personopplysninger. Dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte slik at du skal være trygg på at all personlig informasjon som vi har om deg ikke blir delt eller kommer på avveie.

Daglig leder i selskapet er til enhver tid ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. I det daglige er håndtering av personopplysninger delegert til respektive roller internt i selskapet. Ansvaret vil dog alltid ligge hos daglig leder.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

 • Ved at du oppgir opplysningene til oss for eksempel når du bestiller ett abonnement, en tjeneste eller kontakter oss.
 • Ved at du sender oss en e-post eller besøker våre nettsider. Merk at vi vil aldri be om at du oppgir sensitive opplysninger via e-post.
 • Ved at vi mottar opplysninger fra andre kilder som for eksempel offentlig tilgjengelige registre (f. eks. Folkeregisteret).
 • Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du ikke ønsker å oppgi opplysningene er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

 • Dersom du er kunde hos oss er vi pålagt å innhente grunnleggende informasjon som navn, adresse, fødselsdato, telefon nummer og e-post adresse.
 • Opplysninger om kundeforholdet, som ordreopplysninger, betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med kundeservice.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, herunder IP-adresser, trafikk- og lokaliseringsdata ved bruk av nettet eller aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags enhet, operativsystem og nettleser du bruker)
 • Andre opplysninger om tjenestebruken, som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, som informasjon om brukers identitet og passord som er påkrevet for å forvalte nødvendige tjenester.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.
 • Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med ulike tjenester i den grad opplysningene er samlet inn for samme formål.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi trenger dine personopplysninger til å kunne yte og levere våre tjenester til deg. I all hovedsak brukes til opplysningene i forbindelse med:

 • for å levere abonnement, utstyr og tjenester til deg
 • for å identifisere deg som kunde
 • for fakturering og ordrehåndtering
 • for å varsle om planlagt vedlikehold og feilretting
 • for å gi deg rask og god kundeservice

Vi har også kontakt med utstyret som er plassert hjemme hos deg for å måle signaler f.eks i forbindelse med en feilmelding.

Salg og markedsføring

Vi kan bruke både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene kan inkludere:

 • utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt og basert på ditt samtykke eller gjeldende lovgivning
 • å lage målgrupper for markedsføring
 • å tilpasse og målrette markedsføringen
 • markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.
 •  å «vaske» kontaktinformasjon mot kunderegistrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene.

Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester

Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i våre tjenester og kommunikasjonsnett. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri.
Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Andre formål du har samtykket til

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til. I samtlige av de ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vi vil alltid ta hensyn til behovet for beskyttelse av ditt privatliv.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre at personopplysninger og annen konfidensiell informasjon er beskyttet i henhold til gjeldende lover. Intern tilgang til personopplysninger gis kun ved behov i forhold til definerte arbeidsoppgaver. Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredje part.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det eksisterer et løpende abonnement på våre tjenester og så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller for oppfyllelse av lovpålagte plikter.
Hvilke rettigheter har du når det gjelder bruk av dine personopplysninger?

 • du har rett til å, vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning)
 • du har rett til å, kreve innsyn, at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
 • du har rett til å reservere deg mot direkte markedsføring (telefonsalg, adressert post, e-post, SMS o.l.)
 • du har rett til å, trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær da oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.
 • du har rett til å be om at opplysninger som du har oppgitt til oss blir hentet ut fra våre systemer (dataportabilitet)

Hvordan blir du informert om endringer i Personvernerklæringen?

Personvernerklæringen vil bli oppdatert ved behov, enten ved at det kommer nye krav eller ved at våre tjenester utvikler seg. Siste versjon vil alltid ligge på våre nettsider.

Hvilket ansvar har du?

Det er viktig at du som bruker også tar dine forholdsregler for å sikre at dine opplysninger beskyttes. Selv om vi har gode sikkerhetssystemer, kan uvedkommende gjøre skade dersom du ikke har tatt de nødvendige forholdsregler og beskyttet din datamaskin og mobil. Er du usikker på hva du kan gjøre, kan du få en del tips på denne nettsiden https://norsis.no/
Midt IT bruker av og til e-post når vi kommuniserer med våre kunder, men vi ber aldri om at du skal oppgi sensitive eller konfidensielle opplysninger per e-post. Vi anbefaler at du aldri oppgir sensitive opplysninger per e-post da det ikke kan garanteres at e-post som sendes via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre.

Cookies (informasjonskapsler)

På våre nettsteder kan det bli benyttet informasjonskapsler, såkalte cookies. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon.